1       Onze missie

Hoewel dit samenwerkingsplatform “scholengemeenschap” door de overheid is naar voren geschoven, geloven wij in het uitgangspunt dat hierachter schuilt: een lokaal netwerk uitbouwen waarin men streeft naar verbondenheid en solidariteit. In zijn concrete acties zal de scholengemeenschap voortdurend toetsen aan deze basisprincipes: samen de verantwoordelijkheid dragen voor het katholiek onderwijs in onze regio, een ondersteuning bieden voor de kerntaak van onderwijs en opvoeding van jonge mensen, de betrokkenheid van alle personeelsleden in deze taak verhogen.
 

2       Onze visie

Om te doen wat we voor ogen hebben is het nodig om de professionaliteit, door bundeling van krachten, met respect voor elkaars deskundigheid, te verhogen. Het samenbrengen van mensen zal hierbij leiden tot wederzijdse erkenning en het aanbrengen van nieuwe inzichten, zoekend naar een meerwaarde voor elke school.