Juni 2023 Cultuur!
Maart 2023 Goede doelen
December 2022 Mobiliteit en verkeer
Juni 2022 Eindejaarsreizen en buitenlandse stages
Maart 2022 Pasen
December 2021 Onthaaldagen
Juni 2021 '100'-dagen vieringen
April 2021 De digitalisering in het secundair onderwijs
December 2020 Van extra muros naar intra muros
Juni 2020 Schoolgebeuren in tijden van Corona
December 2019 Middagactiviteiten
Juni 2019 Oud-leerlingenwerking
April 2019 Basiszorg
December 2018 Kerstacties in Scholen aan de Durme
November 2018 Oplossing 'ExQuize’ nieuwsbrief Scholengemeenschap
Juni 2018

'ExQuize’ nieuwsbrief Scholengemeenschap

Maart 2018 Samenwerking Basisonderwijs - Secundair onderwijs
December 2017 De scholengemeenschap: onbekend is onbemind?
Juni 2017 Korte schoolreizen en uitstappen
Maart 2017  Voeding
December 2016 Pastoraal
Juni 2016 Eindejaarsreizen
Maart 2016 Business education
December 2015 Wat na het secundair onderwijs
Juni 2015 Goede doelen
Maart 2015 Mobiliteit en verkeer
December 2014 Sport
Juni 2014 Techniek
April 2014 Cultuur
Oktober 2013 Onthaaldagen eerstejaars