Organisatie

Onze missie

Hoewel dit samenwerkingsplatform “scholengemeenschap” door de overheid is naar voren geschoven, geloven wij in het uitgangspunt dat hierachter schuilt: een lokaal netwerk uitbouwen waarin men streeft naar verbondenheid en solidariteit. In zijn concrete acties zal de scholengemeenschap voortdurend toetsen aan deze basisprincipes: samen de verantwoordelijkheid dragen voor het katholiek onderwijs in onze regio, een ondersteuning bieden voor de kerntaak van onderwijs en opvoeding van jonge mensen, de betrokkenheid van alle personeelsleden in deze taak verhogen.

Onze visie

Om te doen wat we voor ogen hebben is het nodig om de professionaliteit, door bundeling van krachten, met respect voor elkaars deskundigheid, te verhogen. Het samenbrengen van mensen zal hierbij leiden tot wederzijdse erkenning en het aanbrengen van nieuwe inzichten, zoekend naar een meerwaarde voor elke school.

Structuur

vzw Scholengemeenschap SCHOLEN AAN DE DURME

Bestuurders
 • Gunter Maes (voorzitter)
 • Eugène De Strycker (penningmeester)
 • Dirk Vervaet (ondervoorzitter / voorzitter vzw SGI)
Participerende vzw's
vzw Katholiek Onderwijs Hamme
 • Nathalie Van Hese (bestuurder)
 • Machteld Van den Bogaerd (bestuurder)
vzw Vrij Lokers Onderwijs voor jouw Toekomst
 • Daniël De Groote (bestuurder)
 • Herman Henderickx (bestuurder)
 • Jens De Vos (bestuurder)
 • Kristel Tinck (bestuurder)
 • Gert Van der Sypt (bestuurder)
vzw Zorg en Onderwijs De Hagewinde
 • Gunter Maes (bestuurder - voorzitter)
 • Rita Van Driessche (bestuurder)
vzw Vrij Onderwijs Zele
 • Eugène De Strycker (bestuurder - penningmeester)
 • Hugo Schiettecat (bestuurder)
Staf
 • Lieven Haems (coördinerend directeur)
 • Sofie Stevens (stafmedewerker)
 • Dilia Van Avermaet (ict-coördinator)
 • Maarten Heymans (ict-coördinator)