Overzicht
/media/logos/kohahh_logo.png
KOHa Campus Heilig Hart

Slangstraat 12
9220 Hamme

052 47 24 81
heilighart@kohamme.be
heilighart.kohamme.be

Directie: Caroline Berckmoes-Joos

/media/logos/kohahh_logo.png
KOHa Campus Heilig Hart

Slangstraat 12
9220 Hamme

052 47 24 81
heilighart@kohamme.be
heilighart.kohamme.be

Directie: Caroline Berckmoes-Joos

Het Katholiek secundair onderwijs in Hamme bestaat uit twee scholen. Op campus Heilig Hart bieden we de eerste graad aan. Deze vervult een brugfunctie tussen de basisschool en de tweede en derde graad op campus Sint-Jozef.

We bieden kwaliteitsvol onderwijs in een zorgzaam leerklimaat.

We willen aanspreekbaar zijn en onze leerlingen steunen om hun plek te vinden in deze sterk veranderende wereld. Dag in dag uit bouwen we aan een leuke en waarde(n)volle school met als basis een sterk uitgebouwde leerlingenbegeleiding. Zo streven we naar een vlotte doorstroming naar hogere studies of naar een professionele loopbaan.

Bij de keuzepakketten kan je kiezen voor een pakket waarin jouw talent en interesses aan bod komen. Er kan gekozen worden tussen het basis- of een pluspakket. Aan de hand van een doorschuifsysteem proef je, op een vast moment tijdens het schooljaar, kort van een andere focus.

Bij de praktische focus komt elke focus een derde van het schooljaar aan bod door een vast doorschuifsysteem.

Eerste graad

Eerste jaar Tweede jaar (vanaf 2025-2026)
A-stroom: 32/33 uur in eerste leerjaar A A-stroom
27 uur algemene vorming 25 uur algemene vorming
1 uur contactuur 1 uur contactuur
5 uur Klassiek 4 uur FLEX 4 uur Focus 2 uur Basis of Plus
Latijn
2 uur ontdekken*
Economie & Organisatie
Maatschappij en Welzijn
Moderne Talen
STEM
Moderne talen en wetenschappen FLEX Basis!
Ondersteuning bij algemene doelen.
STEM-wetenschappen
2 uur FLEX Basis
2 uur ondersteuning taal en wiskunde
2 uur FLEX Plus
2 uur verdieping taal en wiskunde
Economie en organisatie FLEX Plus!
Verdieping bij algemene doelen.
Maatschappij en welzijn
Klassiek (5 uur)
Horizonklas 1 Horizonklas 2
28 uur algemene vorming 23 uur algemene vorming
1 uur contactuur 1 uur contactuur
3 uur FLEX Horizon*
Economie & Organisatie
Mode & Creatie
Zorg & Welzijn
8 uur Verkenning
Economie & Organisatie
Maatschappij & Welzijn
* Via een doorschuifsysteem komt elke domein aan bod voor elke leerling.

Tweede en derde graad

KOHa Heilig Hart is een eerstegraadsschool. Voor de vervolgrichtingen in de tweede en derde graad verwijzen we je graag door naar de pagina van KOHa Sint-Jozef.