Overzicht
/media/logos/Logo_VLOT_campus_Sint-Teresia.jpg
VLOT! campus Sint-Teresia

Eksaardedorp 1A
9160 Eksaarde

09 346 81 50
sint-teresia@vlot.be
www.vlot.be

Directie: Koen Pollaert - Hilde De Paepe

/media/logos/Logo_VLOT_campus_Sint-Teresia.jpg
VLOT! campus Sint-Teresia

Eksaardedorp 1
9160 Eksaarde

09 346 81 50
sint-teresia@vlot.be
www.vlot.be

Directie: Koen Pollaert - Hilde De Paepe

Campus Sint-Teresia is gelegen in een landelijke en groene omgeving. Deze campus biedt naast de eerste graad, waar we samen met jou op zoek gaan naar jouw talenten en interesses, ook nog de domeinen Economie en organisatie, Maatschappij en welzijn, Sport en Taal en cultuur in de tweede graad aan.

De studierichtingen in de tweede graad bereiden je prima voor op je verdere studiekeuze in de derde graad in VLOT! campus Sint-Laurentius of VLOT! campus Sint-Lodewijk.

Leerkrachten staan klaar om je stap voor stap te begeleiden in je groei naar zelfstandig studeren en zij doen dit in een uitdagende leeromgeving met aandacht voor jouw mogelijkheden, talenten en interesses. Daarnaast zet VLOT! campus Sint-Teresia cultuur, sport, creativiteit, ondernemingszin en maatschappelijk engagement hoog op de agenda. Je krijgt er de kans jezelf te ontplooien tot een sterke persoonlijkheid die verantwoordelijkheid kan opnemen in de wereld van morgen.

Eerste graad

Eerste jaar Tweede jaar
A-stroom: 32 uur in 1ste leerjaar A A-stroom
Algemene vorming: 27 uur Algemene vorming: 25 uur
Differentiatie: 5 uur 1 uur klasuur 5 uur basisoptie
Ofwel 1 keuze van 4 uur:
Latijn
STEM-technieken
Economie en organisatie
Klassieke talen: Latijn
Maatschappij en welzijn
Moderne talen en wetenschappen
Sport
STEM-technieken
STEM-wetenschappen
2 uur leerlab
Ofwel 2 keuzes van 2 uur:
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
Moderne talen
Sport
STEM-wetenschappen
Ofwel 2 keuzes van 1 uur Ofwel 1 keuze van 2 uur
Wiskunde remediërend
Frans remediërend
Nederlands remediërend
Wiskunde verdiepend
Frans verdiepend
Kunst
Woord
Filosoferen en debatteren
Antieke cultuur
Programmeren
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
Moderne talen
Sport
STEM-wetenschappen
B-stroom: 32 uur in 1ste leerjaar B B-stroom
Algemene vorming: 27 uur Algemene vorming: 20 uur
Differentiatie: 5 uur 1 uur klasuur 2 uur differentiatie
1 uur ICT 1 uur klasuur 1 uur Nederlands
2 keuzepaketten van 3 uur*
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
10 uur basisoptie(s)
2 keuzes van 5 uur
Economie en organisatie
Maatschappij en welzijn
* Je volgt een pakket tot en met nieuwjaar en je start met het 2e pakket vanaf januari.

Tweede graad

Voor een uitgebreid overzicht van de studierichtingen in de tweede graad binnen de scholengemeenschap, kan je terecht op de pagina Richtingen.

Tweede graad
Doorstroom Dubbele finaliteit Arbeidsmarkt
Economische wetenschappen
Latijn
Maatschappij- en welzijnswetenschappen
Sportwetenschappen
Bedrijf en organisatie
Maatschappij en welzijn
Sport
Organisatie en logistiek
Zorg en welzijn

Derde graad

VLOT! campus Sint-Teresia biedt enkel de eerste en tweede graad aan. Voor alternatieve richtingen in de tweede graad en vervolgrichtingen in de derde graad verwijzen we je graag door naar de pagina's van Campus Sint-Laurentius of Campus Sint-Lodewijk.