HHI CREO STC OLVI/PX
1A Keuze-gedeelte  
ZIE INDIVIDUELE SCHOLEN
1B ZIE INDIVIDUELE SCHOLEN
2de leerjaar A-stroom Basisoptie Economie en organisatie x x x x
Klassieke talen: Latijn x x x x
Klassieke talen: Latijn-Grieks x
Maatschappij en welzijn x x x x
Moderne talen en wetenschappen x x x x
Sport (x) (x)
STEM-technieken x x x
STEM-wetenschappen x x x x
2de leerjaar B-stroom Basisoptie Economie en organisatie x x x x
Maatschappij en welzijn x x x x
Opstroomoptie x
STEM-technieken x x
Voeding en horeca x

(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023

Graad Domein Richting STJ SLC STC SLW PX
Tweede graad Economie en organisatie Bedrijfswetenschappen x x x
STEM Biotechnologsche STEM-wetenschappen x
Domeinoverschrijdend Economische wetenschappen x x x x
Domeinoverschrijdend Grieks-Latijn x
Domeinoverschrijdend Humane wetenschappen x x x
Domeinoverschrijdend Latijn x x x x
Maatschappij en welzijn Maatschappij- en welzijnswetenschappen x x
Domeinoverschrijdend Moderne talen x x x
Domeinoverschrijdend Natuurwetenschappen x x x
Domeinoverschrijdend Sportwetenschappen (x)
STEM Technologische wetenschappen x x
Derde graad Economie en organisatie Bedrijfswetenschappen
Economie en organisatie Economie-moderne talen
Economie en organisatie Economie-wiskunde
STEM Mechatronica
Maatschappij en welzijn (Gezondheids-) en welzijnswetenschappen
Taal en cultuur Grieks-Latijn
Taal en cultuur Grieks-wiskunde
Maatschappij en welzijn Humane wetenschappen
STEM Technologische wetenschappen en engineering
STEM Informatica- en communicatiewetenschappen
Taal en cultuur Latijn-moderne talen
Taal en cultuur Latijn-wetenschappen
Taal en cultuur Latijn-wiskunde
Taal en cultuur Moderne talen-wetenschappen
STEM Biotechnologische en chemische STEM-wetenschappen
STEM Wetenschappen-wiskunde

(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023

Graad Domein Richting STJ SLC STC SLW PX
Tweede graad Economie en organisatie Bedrijf en organisatie x x x x
STEM Biotechnieken x
STEM Elektromechanische technieken     x x
STEM Houttechnieken x
Maatschappij en welzijn Maatschappij en welzijn x x x x
STEM Mechanische technieken x
Sport Sport (x)
Taal en cultuur Taal en communicatie x x
Derde graad STEM Elektrotechnieken
Economie en organisatie Bedrijfsorganisatie
Economie en organisatie Internationale handel en logistiek
Economie en organisatie Commerciële organisatie
STEM Houttechnieken
STEM Industriële Informatie- en communicatietechnologie
STEM Internationale handel en logistiek
STEM Mechanische vormgevingstechnieken
Taal en cultuur Taal en communicatie
Maatschappij en welzijn Opvoeding en begeleiding
Maatschappij en welzijn Gezondheidszorg
STEM Biotechnologische en chemische technieken

(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023

Graad Domein Richting STJ SLC STC SLW PX
Tweede graad Sport Beweging en sport (x)
STEM Elektriciteit x
STEM Mechanica x x
Economie en organisatie Organisatie en logistiek x x x x
STEM Schilderen en decoratie x
Maatschappij en welzijn Zorg en welzijn x x x x
Derde graad STEM Elektrische installaties
STEM Lassen-constructie
Economie en organisatie Onthaal, organisatie en sales
STEM Decoratie en schilderwerken
Maatschappij en welzijn Basiszorg en ondersteuning
Maatschappij en welzijn Assistentie in wonen, zorg en welzijn

(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023

  STJ SLC STC PX
6de jaar Economie - moderne talen x x   x
Economie - wetenschappen x      
Economie - wiskunde   x   x
Grieks - Latijn   x    
Grieks - wiskunde   x    
Humane wetenschappen x x   x
Latijn - moderne talen   x   x
Latijn - wetenschappen x x    
Latijn - wiskunde   x   x
Moderne talen - wetenschappen x x   x
Wetenschappen - wiskunde x x   x

(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023

STJ SLC STC SLW OLVI/PX
6de jaar Boekhouden - informatica   x      
Elektrische installatietechnieken       x  
Elektromechanica       x x
Gezondheids- en welzijnswetenschappen   x      
Handel x x     x
Houttechnieken       x  
Industriële ICT       x  
Industriële wetenschappen       x  
Informaticabeheer       x  
Mechanische vormgevingstechnieken       x x
Secretariaat - talen   x      
Sociale en technische wetenschappen x x     x
Techniek - wetenschappen       x  
Se-n-Se Stuur- en beveiligingstechnieken       x  

Se-n-Se = Secundair na Secundair

  STJ SLW OLVI/PX
6de jaar Auto     x
Elektrische installaties   x  
Kantoor / Office and retail x x x
Lassen - constructie   x  
Organisatiehulp x    
Schilderwerk en decoratie   x  
Verkoop / Retail en Visual merchandising     x
Verzorging   x x
Werktuigmachines     x
Decoratie en schilderwerken duaal   x  
7de jaar Decoratie en restauratie schilderwerk   x  
Fotolassen   x  
Kantooradministratie en gegevensbeheer x x  
Kinderzorg     x
Organisatie - assistentie x    
Thuis en bejaardenzorg / Zorgkundige     x
Installateur gebouwenautomatisering duaal   x  
Kinderbegeleider duaal   x  
Verzorgende / Zorgkundige duaal   x  

(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023

  De Karwij
Observatiefase Basis Bouw x
Basis haarverzorging x
Basis horeca x
Basis schilderen en decoratie x
Opleidingsfase Basis Horeca / Grootkeukenmedewerker x
Basis haarverzorging / Kappersmedewerker x
Basis bouw / Onderhoudsassistent x
Basis schilderen - decoratie / Schilder - decorateur x
Kwalificatiefase Grootkeukenmedewerker x
Kappersmedewerker x
Onderhoudsassistent x
Schilder - decorateur x
Keukenmedewerker duaal x
Medewerker fastfood duaal x
Medewerker ruwbouw duaal x
Medewerker Schilder- en Behangwerken duaal (x)
Integratiefase / Alternerende beroepsopleiding (ABO) Grootkeukenmedewerker x
Kappersmedewerker x
Onderhoudsassistent x
Schilder - decorateur x
Keukenmedewerker duaal x
Medewerker fastfood duaal x
Medewerker ruwbouw duaal x
Medewerker schilder-behangwerken duaal x

(x) onder voorbehoud van goedkeuring vanaf 1 september 2023